Skip to Main Content

Library Welcome

Миссия

Кітапхана Миссиясы - қолданушыға көрсетілетін қызметке бағыттала отырып, жоғары сапалы ақпараттық ресурстар, ортақ ғылыми-оқу жұмыстарына арналған қолайлы кеңістіктерді қамтамасыз ету арқылы шығармашылық, сындық зерттеулер мен ғылыми коммуникациялардың ортасын жақсарту; сондай-ақ, Назарбаев Университетінің және Қазақстандағы кітапхантанудың біліми, ғылыми және мәдени миссияларын сәтті іске асыруға септігін тигізетендей, кәсіби біліктілігі жоғары кітапхана кадрларын тарту.

Көрініс

Кітапханалық-ақпараттық қызмет көрсетуде танылған алдыңғы қатарлы тәжірибе, әлемдік деңгейдегі білімнің шоғырлануы және Назарбаев Университеті қоғамдастығы үшін үздіксіз білім беруге арналған кеңістік, сондай-ақ, Қазақстандағы кітапханалық іс саласындағы инновациялық ойлардың эпицентрі.

Құндылықтар

 • Кәсіби біліктілік және этика
 • Кітапхана мамандығының идеалдарына деген адалдық
 • Серіктестікке ұмтылу
 • Кемелдікке ұмтылу
 • Әртүрлілікті қамтамасыз ету (әртүрлі категориядағы қоладнушыларға арналған қызметтер мен ресурстар)
 • Ойлаудың және жұмыстың инновациялық стилі
 • Жұмыстағы және қарым-қатынастағы ұждандылық
 • Жаңа білімге үздіксіз талпыныс
 • Білімге ашық қолжетімділік
 • Барлық адамдарға құрметпен қарау
 • Жоғары сапаның көрсеткіші ретінде өз жұмысы нәтижесіне қанағаттану
 • Университет пен қоғамның тұрақты дамуы

НУ Кітапхана Саясаты

Library Homepage Facebook Youtube Instagram Twitter Telegram E-mail